Balco valde Zync för införande av CRM

Balco som är en av Sveriges största tillverkare av balkonger har nu infört Microsoft Dynamics CRM som stöd för sin kundbearbetning.

2016-06-22
Stolar

Systemet skall stödja säljarna på de olika marknaderna för att bättre identifiera byggprojekt där Balcos produkter kan vara aktuella. Balco´s behov var grundläggande kundhantering och affärsuppföljning och projektet är ett exempel på den snabba agila metod som Zync använder för att mycket kostnadseffektivt snabbt ta fram ett bra stöd utifrån behovsbilden.

För mer information om Balco vänligen besök www.balco.se.

Kontaktinformation:

Konsult:
Daniel Evers
+46 (0)708-406700
daniel.evers@zync.se

Växel:
+46 (0)10 330 03 20
info@zync.se