Produkt

Microsoft Dynamics 365 [NAV] är ett komplett affärssystem som med sin integration till övriga moduler i plattformen skapar stor affärsnytta och flexibilitet samt kostnadseffektivitet via molnet.

Mats Ola Zync

Där ERP tidigare innebar stora, komplexa och kostsamma projekt finns idag möjligheten för mindre bolag att åtnjuta samma förmåner till en rimlig kostnad, tack vare Dynamics 365 i molnet och en förbättrad produkt med färdiga integrationer. Ett affärssystem kan genom prenumerationsmodellen gå ifrån att vara en investering till att vara en del av företagets operativa kostnader (OPEX).

Användargränssnittet påminner om övriga applikationer i Microsoft Office-familjen. Som kund gör du majoriteten av anpassningarna på egen hand och minimerar således konsultkostnader.