Verksamhetsutveckling

Sälj, marknads, lednings och verksamhetsutveckling innefattar en rad olika områden. Det innebär primärt att man bestämmer sig för vilket "spelsystem" företaget skall använda för att bli framgångsrikt och att sträva efter att alla förstår och arbetar på samma sätt.

Management konsulting Microsoft Dynamics CRM

Zync är ett konsultbolag som är specialiserat på att hjälpa kunder med verksamhetsutveckling inom sälj, marknad, eftermarknad och ledningsfunktionen. Ofta är stora delar väldigt lika mellan olika kunders behov, men det finns alltid avgörande skillnader som vi är duktiga på att hantera och identifiera. Ibland har våra kunder egna resurser och kompetenser som ett komplement till oss och i andra fall erbjuder vi ett mer långsiktigt arbete där vi är innvolverade under 1-4 dagar per vecka under 3-12 månaders period, beroende på uppdragets omfattning.

Vi arbetar med två huvudområden där engagemanget från vår sida kan vara i båda dessa områden eller i ett av dem.

Områdena kan enklast beskrivas enligt nedan:

  1. CRM - Vi vet att det krävs smarta, enkla men kraftfulla verktyg för att få rätt utväxling av taktiska och strategiska vägval. Vi har lång och djup kompetens kring CRM system och införande i allmänhet och Microsoft Dynamics CRM med kringliggande integrerade system i synnerhet.
  2. Verksamhetsutveckling - Vi vet också att det kräver förändring av hur verksamheten drivs och styrs. Detta ställer mindre eller större krav på organisationsutveckling. Detta innefattar struktur, regelverk, metodik, processtöd, kompetens och ledningsstruktur.

Summa: 1 + 2 = effektiva företag som arbetar på rätt sätt, med rätt saker mot rätt kunder med rätt resultat.

Med många projekt i ryggen har vi kunskapen och erfarenheten att lyckas definiera och nå uppsatta mål. Denna erfarenhet är nödvändig för att klara de utmaningar som finns vid införandet av ett nytt systemstöd och/eller nytt arbetssätt.