Områden

Att sätta upp regelverk, mål och definiera arbetssätt är viktiga grundbultar för att kunna driva en verksamhet effektiv och lönsamt. Att titta kontinuerligt på dessa frågor är dessutom viktigt för att utvecklas.

Customer management Mats Ola Zync

Att involvera och skapa engagemang internt är enligt vår erfarenhet det bästa sättet att lyckas med en förändring och att utnyttja den unika kompetens, kunskap och erfarenhet som finns i den egna verksamheten. Men man har ofta svårt att genomföra detta på egen hand och behöver något utifrån som ifrågasätter och driver. 

Om man skall lyckas så krävs en bred uppslutning och förståelse samt i slutändan acceptans för vad som skall uppnås, varför skall det uppnås och hur detta skall uppnås samt vilka skall få det att hända? Vi tror att det finns ett antal nyckelområden som behöver hanteras för att skapa en tydlighet, förutsägbarhet och ansvarsfördelning.

För att lyckas krävs det att ni har egna interna resurser som kan hantera dessa frågeställningar, om det inte finns erbjuder vi en interims lösning där vi arbetar långsiktigt med våra kunder 1-4 dagar i veckan under 3-12 månader.

Nedanstående områden är några av de viktigaste som vi arbetar med och hjälper våra kunder att definiera och implementera i verksamheten.

  1. Affärsplan och mål
  2. Organisation och personal
  3. Processer [köp, sälj, marknad, eftermarknad]
  4. Positionering, differentiering, klassificering och segmentering
  5. Konkurrent och marknadsanalys
  6. Ledningsverktyg och rapportering
  7. Säljhjälpmedel och verktyg
  8. IT lösningar för att stöd av ovan