Försäljning grundkurs

Zync har arbetat med försäljning och organisationsutveckling i en mängd företag under 20 års tid. Vår samlade erfarenhet och våra lärares kompetens och koppling till hur försäljningsarbetet fungerar ger en mycket god grund för såväl nya säljare som mer erfarna.

Kunder 13092013 DSC 7549

Försäljning är komplext och svårt, men det finns många bra tekniker och hjälpmedel som gör arbetet både roligare och skapar bättre resultat.

Innehållet i vår grundkurs består av följande delar:

Grunderna i försäljning och de olika steg och faser som normalt innefattas i B2B försäljning

 • Behovsanalys och identifiera problem, inverkan och nyttor
 • Säljsamtalet, retorik och presentationsteknik (mötesbokning, planering inför kundmöte, genomförande av kundmöte, nästa steg efter kundmöte)
 • Skapa del-accept samt accept och bygga relation för att nå målet/affären/ordern
 • Kommunikation i olika steg för att skapa förtroende

Identifiera och bearbeta potentiella kundämnen med hjälp av strategiskt kundurval

 • Kundplattform och analys
 • Segmentering och differentiering
 • Urvalskriterier (bolag och personer)

Driva och utveckla potentiella kundämnen till en långsiktig affärsrelation

 • Aktiviteter och krav
 • Timing och tempo
 • Särskiljning och fördelar
 • Värdeskapande och ROI (Return On Investment)

Utveckla och förädla relationen med befintliga kunder

 • Kundplaner och informationskrav
 • Identifiera potential och skapa förutsättningar för Account Planing
 • Vårda och utveckla lojalitet

Bygga och utveckla lönsamma kundstrategier

 • Mix av olika kategorier av potentiella kunder och befintliga kunder
 • Antal och insats

Hantera och använda säljprocessen

 • Huvudsteg och understeg
 • Tempo och att driva vid rätt tillfälle med rätt frågor
 • Mäta och följa upp
 • Prognostisera och värdera

Förstå och identifiera kundens köpprocess

 • Hur går den till och varför köper kunden
 • Vem köper vad och framför allt vilka köper inte men är viktiga
 • Vilka svårigheter har kunden att köpa av oss, vilka handelshinder finns

Nå individuella, grupp och företagsövergripande mål

 • Vad mäter vi på och varför
 • Kvantitet vs. Kvalitet
 • Hur rapporterar vi och hur analyserar vi

Kursen omfattar totalt 10 dagar och sker under en period av 3-6 månader. Kursen är företagsanpassad efter ert företag vilket kräver en hel del förarbete. Vi räknar med att tillsammans behöva lägga 2-3 dagar för att anpassa kursen.

Max antal deltagare är 12 personer vid varje tillfälle. I utbildningen ingår även 2 dagar för individuell coachning efter kursslut.

För prisuppgifter och ytterligare information kontakta Daniel Evers 0708-406700.