Om oss

Zync är sälj- och marknadskonsulter [CRM och verksamhetsutveckling] med fokus på operativa, taktiska och strategiska frågor. Vi hjälper även företag att utveckla sin ekonomifunktion [NAV och verksamhetsutveckling] med lång erfarenhet och gedigen kompetens.

Sammanträde, Zync Ansikten

Vi hjälper våra kunder att förenkla och effektivisera sin försäljnings, marknadsförings och eftermarknadsfunktion. Detta med hjälp av en rad olika tjänster och verktyg. Beroende på behov och önskemål tar vi fram ett nytt eller modifierat arbetssätt, nya eller modifierade verktyg och system samt stöttar våra kunder i förändringsprocessen på både kort och lång sikt.

Vi stödjer även våra kunder med kompetens och systemstöd för ekonomifunktionen och ser till att dessa två är integrerade på ett effektivt sätt.

Båda dessa delar hänger ofta ihop i de projekt vi driver och detta stödjer dessutom plattformen med Microsoft Dynamics 365 [CRM+NAV] bättre än andra alternativ.

Utmaningarna är olika, behoven skiljer sig åt. Vi har lång erfarenhet att hjälpa svenska och internationella kunder att få bättre struktur och regelverk för hur ovanstående funktioner kan förbättras.

Vårt uppdrag är att ta tillvara på den kunskapen och erfarenhet som finns inom respektive verksamhet, fastställa mål som leder till ökad produktivitet, tillväxt och att företaget når sina övergripande mål. Med hjälp av våra metoder och verktyg skapar vi tillsammans med våra kunder de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Vi har arbetat med dessa frågor sedan tidigt 90-tal och har gjort ca 300 förbättringsprojekt inom en rad olika företag och branscher. Alla som arbetar på Zync har gedigen erfarenhet av eget operativt arbete inom både små- och stora organisationer.

Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalmar.